Skip to main content
XS SM MD LG XL

Disclaimer van Praktijk voor Reflexzonetherapie '8'

Disclaimer Praktijk voor Reflexzonetherapie '8'

Toepassingsbereik

Praktijk voor Reflexzonetherapie '8', hierna te noemen Reflexzone8, verleent toegang tot www.reflexzone8.nl ("de website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. 
Reflexzone8 behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder je daarover mededeling te hoeven doen.
De wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze pagina zijn gepubliceerd. 
Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Hoewel Reflexzone8 maximale zorg heeft besteed aan de op de website getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. Reflexzone8 aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.
Reflexzone8 aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van deze website en daarop geplaatste materialen liggen bij Reflexzone8.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Reflexzone8, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.