Persoonlijke begeleiding / Coaching
Persoonlijke begeleiding

 

Ieder mens is uniek.
We zijn allemaal gelijk(waardig), maar tegelijk allemaal anders.

Als therapeute heb ik in het behandelproces voor jou een begeleidende, ondersteunende en stimulerende taak en doe dat onder andere door:

  • informatie te verstrekken over de therapie en de specifiek voor jou gekozen behandelwijze en behandeltechniek;
  • het bespreken van het behandelplan en in gezamenlijk overleg vaststellen daarvan;
  • het beantwoorden van je vragen (niet alleen tijdens de behandeling, want bellen mag altijd);
  • het geven van voor jou bruikbare en uitvoerbare adviezen;
  • bij elke behandeling de reacties op de voorafgaande behandeling door te nemen en daarover zonodig uitleg te geven;
  • het regelmatig evalueren van de effecten van de behandeling in relatie tot de doelstelling;
  • een objectieve gesprekspartner te zijn als je behoefte hebt om bepaalde zaken/gevoelens te bespreken.

In Praktijk voor reflexzonetherapie ‘8’ wordt veel waarde gehecht aan samenwerking. Gezamenlijk doelgericht aan het werk om je klacht of ongemak te verbeteren en jijzelf hebt daar een zeer belangrijk aandeel in, want je blijft immers altijd de regisseur over je eigen leven. En bedenk altijd dat:

de beste therapie is de therapie waarbij jij je goed voelt

 

 

 

 

 

Wat vinden cliënten
reserveer je afspraak hier