Skip to main content
XS SM MD LG XL

Reflexzonetherapie en de werkgever

Als wordt voldaan aan de voorwaarden, dan wordt reflexzonemassage door de belastingdienst in Nederland als verstrekking gezien.
Deze voorwaarden zijn:
– de werkgever heeft een Arboplan en reflexzonemassage maakt hiervan in redelijkheid deel uit;
– de reflexzonemassage vindt plaats tijdens werktijd;
– de werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Voor welke regeling kies je als werkgever? Reflexzonemassage als verstrekking of vergoeding?

Reflexzonemassage als verstrekking op de werkplek valt onder de nihilwaarderingen. Er is dan geen belasting verschuldigd.

Bij het geven van een vergoeding aan de werknemer voor een reflexzonemassage wordt deze vergoeding als loon van de medewerker beschouwd. Het bedrag van de factuur (eventueel inclusief btw) kan worden opgevoerd ten laste van de vrije ruimte. De vrije ruimte is een percentage van het totale fiscale loon*). Jaarlijks wordt het percentage vastgesteld.
Ook dan is er geen belasting verschuldigd. *) Laat je inlichten door een fiscaal deskundige, want de vrije ruimte mag niet overschreden worden.

Kortom: fiscaal voordeel, besparing op ziektekosten door terugdringing van het aantal zieke werknemers en bovendien worden bedrijven met een uitgebreid Arboplan extra gewaardeerd door werknemers.

Wet Verbetering Poortwachter. Heb je als werkgever te maken met werknemers die vanuit de Wet Verbetering Poortwachter begeleid dienen te worden, dan kan Praktijk voor Reflexzonetherapie ‘8’ zeker iets betekenen. Reflexzonetherapie heeft een positief effect op veel lichamelijke en psychische klachten en kan multidisciplinair ingezet worden. De behandelingen kunnen op het bedrijf of op het praktijkadres plaatsvinden.

In het geval geen gebruik wordt gemaakt van de fiscale voordelen en je de medewerkers wel reflexzonemassage wilt aanbieden in het kader van het preventiebeleid, zijn er diverse mogelijkheden.

In gezamenlijk overleg kunnen we de wensen in kaart brengen en de mogelijkheden bespreken. Neem contact op voor meer informatie en/of een kostenopgave.

In Scandinavische landen, in het bijzonder Denemarken, maakt reflexzonemassage al jaren deel uit van het preventiebeleid in het bedrijfsleven. Er is dan ook veel onderzoek gedaan naar de invloed van reflexzonemassages in bedrijven bij werk gerelateerde klachten.