Vrije verstrekking


Ook in de werkkostenregeling geeft de belastingdienst fiscaal voordeel aan werkgevers, die aan hun medewerkers reflexzonemassages verstrekken als arbovoorziening.

Arbovoorziening

Als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan ziet de belastingdienst reflexzonemassage op de werkplek als vrije verstrekking.
De voorwaarden hiervoor zijn:

  • de werkgever heeft een arboplan en reflexzonemassage maakt hiervan in redelijkheid deel uit;
  • de reflexzonemassage vindt plaats tijdens werktijd;
  • de werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd;
  • er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de medewerker.

Deze voorwaarden zijn opgenomen in het handboek Loonheffingen van de belastingdienst.

De werkkostenregeling

Op basis van de werkkostenregeling kan de werkgever 1,2% van het totale fiscale loon - als vrije ruimte - gebruiken voor onbelaste onkostenvergoedingen en verstrekkingen aan medewerkers.
Binnen de werkkostenregeling kan reflexzonemassage worden aangeboden:

1. als verstrekking; of
2. als vergoeding.

Ad 1. Als de reflexzonemassage op de werkplek wordt aangeboden aan de werknemers mag deze verstrekking op nihil worden gewaardeerd. Reflexzonemassages vallen namelijk onder de nihilwaarderingen. Uiteraard dient wel aan de voorwaarden van een vrije verstrekking te worden voldaan.

Ad 2. Een werkgever kan ook een vergoeding verstrekken om gebruik te maken van reflexzonemassages. Bijvoorbeeld in het kader van een Persoonlijk Gezondheidsbudget (PGB).
Wordt hiervoor gekozen dan wordt de vergoeding gezien als loon van de medewerker. De totale factuur (inclusief btw) wordt ten laste gebracht van de vrije ruimte, zodat geen belasting verschuldigd is.

Geen belasting en geen btw

In beide regelingen betaalt de werkgever geen belasting en de btw mag worden verrekend.
Gemeenten en provincies kunnen via het btw-compensatiefonds de btw terugvragen.
NB Als het bedrag van de zogenaamde 'vrije ruimte' wordt overschreden is over het bedrag 80% loonbelasting verschuldigd (als eindheffing).
Voor alle fiscale zaken geldt: laat u leiden door het advies van een deskundig belastingadviseur of -inspecteur.

Reflexzonemassage voor je werknemers? Neem gerust vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Belangrijk voor werkgevers

Een reflexzonemassage is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking:
– de werkgever heeft een arboplan en reflexzonemassage maakt hiervan in redelijkheid deel uit;
– de reflexzonemassage vindt plaats tijdens werktijd;
– de werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd;
– er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing door de werknemer.

 

Wat vinden cliënten
reserveer je afspraak hier